Nasza oferta

czym się zajmujemy

Inwentaryzacje budowlane

To nasz podstawowy zakres działalności. Specjalizujemy się w ich wykonywaniu.

Inwentaryzacja budowlana potrzebna jest inwestorowi, który chce mieć aktualny obraz istniejącego budynku. Czasem nie posiada on dokumentacji projektowej w ogóle (zagninęła, jest niekompletna, uległa zniszczeniu) lub od czasu jej wykonania zaszły zmiany i jest ona po prostu nieaktualna. Rzczeczywisty obraz budynku, w postaci aktualnej inwentaryzacji, przydatny jest m. in. do: planowania prac remontowych, nadbudowy, rozbudowy, projektowych (aranżacji wnętrz, nowych instalacji, urządzeń, rozbiórki), wyliczenia powierzchni użytkowej lokalu (najem, sprzedaż), wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie samodzielności lokalu, jego adaptacji, podziału, zmiany sposobu użytkowania, legalizacji samowoli budowlanej, rozliczenia wykonawcy ze zleconych prac (np. wyliczenie powierzchni ścian, elewacji, ułożonych płytek,). Przy sprzedaży nieruchomości poza wyliczeniem powierzchni użytkowej istotne jest odpowiednie jej zaprezentowanie. Inwentaryzacja budowlana spełnia doskonale to zadanie. Może zawierać dobrej jakości zdjęcia obiektu, widoki elewacji itp.. Wykonuje się ją także przy ekspertyzach budowlanych oraz kontroli powierzchni użytkowej zakupionego mieszkania (z rynku pierwotnego lub wtórnego).

Zakres inwentaryzacji zależy w dużej mierze od potrzeb inwestora.
Ustala się go każdorazowo przed wykonaniem prac.
Może zawierać wszystkie lub część z niżej wymienionych elementów:

- opis techniczny (informacja o tym z czego budynek jest zbudowany, jaka jest jego lokalizacja, charakterystyczne parametry)
- zwymiarowane rzuty kondygnacji,
- rzut dachu,
- przekroje (z rzędnymi posadzek, wysokościami),
- widoki elewacji,
- dokumentacja fotograficzna obiektu,
- schematyczne wizualizacje pomieszczeń, budynku, elewacji.

Inwentaryzacja linii technologicznych, inwentaryzacja linii przemysłowych, urządzeń, ustawienia maszyn, lokalizacji i przebiegu rur, kanałów.

Inwentaryzacja fotograficzno-opisowa budynków. Wykonywana przed przystąpieniem do robót budowlanych, które mogą oddziaływać niekorzystnie na przyległe budynki, ogrodzenia, teren utwardzony. Dokumentuje aktualny stan i pozwala uniknąć niejasnych sytuacji, nadużyć, wyłudzeń odszkodowań itp. Inwentaryzacja fotograficzno - opisowa, inwentaryzacja fotograficzna budynków opracowana jest w formie zdjęć z opisem ew. uszkodzeń lub zaznaczeniem ich braku.

elewacja kamienicy inwentaryzacja budowlana inwentaryzacja kamienicy rzut